Posta Kargo:

Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

Kötekli-MUĞLA

Tel:

0 505 525 21 68

0 252 211 15 69

e-mail:

metinbilim@gmail.com

 

Yrd. Doç. Dr. Ümral DEVECİ ( Başkan) umraldeveci@gmail.com

Doç. Dr. Ahmet Cüneyt ISSI (Başkan Yardımcısı) issi@mu.edu.tr

Prof.Dr. Namık AÇIKGÖZ ( Sayman) namikacikgoz@gmail.com

Okutman Serap AYÇETİN İNCİDAĞI (Sekreter) serapincidagi@hotmail.com

Yrd. Doç. Dr. Hatice FIRAT (Üye)